MadNet

Detaljer
for leverandører

Prisen
Prisen er 5% af omsætningen for de første 25.000 kr/måned.
Prisen falder med 1% for hver 25.000 kr, til 1% af omsætningen for beløb over 100.000 kr/måned.

Eksempel:
Ved et salg en måned på
kr
Provision
satssalg provision
5 % af 24000.00 kr: 1200.00 kr
Ialt 5.0 % af 24000.00 kr: 1200.00 kr

Prisen er inklusiv moms.

Fra 2018 kommer der tillige en udgift til gebyrer til Nets og Quickpay.
De må i følge en ny lov ikke længere betales af kunderne.
Gebyrerne kommer typisk til at udgøre knap 2% af omsætningen.

Netsystemet er at betragte som et abonnement, der er ingen startomkostninger, og ingen opsigelsesfrist; du kan til enhver tid ophøre med at bruge netsystemet.

Netsystemet beregner automatisk hvad du har solgt for, fratrækker betalingen for netsystemet og gebyrer og indsætter resten af beløbet på din bankkonto enten hver dag, hver 5. dag, hver 10. dag eller hver måned efter eget valg.

Prisen er den samlede pris fra os, der kommer ikke flere regninger herfra. Den inkluderer opsætning, tilretning af hjemmeside, drift, vedligehold, support, service, udvikling og opdateringer.

Du kan vælge at have egen betalingsdel, læs mere her.